Praktisch

De Waaier werkt met een continurooster. Dat betekent dat uw kind aaneengesloten op school is en op school luncht.

De schooltijden zijn als volgt:
Van maandag tot en met vrijdag 8:30 uur – 14.00 uur

Vakantie schooljaar 2023-2024

Studiedagen

Klachtenregeling

De Waaier hecht aan een veilige en integere schoolomgeving. Mocht u vragen, klachten of twijfels hebben over ongepast gedrag op onze school, dan kunt u dat – vertrouwelijk – melden bij onze vertrouwenspersoon Manon Bakker, e-mail: m.bakker@saks.nl, tel. 072 – 540 10 95.

Hier vindt u de klachtenregeling.

Medezeggenschapsraad

Scholen maken plannen, nemen beslissingen en voeren veranderingen door. De schooldirectie is verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Maar omdat dit beleid direct of indirect invloed heeft op leerkrachten en leerlingen, moet de directie hierover overleggen met de medezeggenschapsraad (MR).

De Waaier is onderdeel van basisschool de Wegwijzer. De MR van De Wegwijzer overlegt daarom met de MR van de Wegwijzer over het schoolbeleid van de Waaier. De MR bestaat uit twee ouders (oudergeleding) en twee personeelsleden (personeelsgeleding). Zij worden voor een periode van drie jaar gekozen. De Wegwijzer is ook onderdeel van scholenorganisatie SaKS. Schooloverstijgende zaken binnen SaKS worden besproken met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Onze schoolgids

Alle overige praktische informatie over De Wegwijzer kunt u nalezen in onze online schoolgids.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.